<span style=»colo:#f0ad4e;»></span>

<span style=»vertical-align: inherit;»><span style=»vertical-align: inherit;»>
    </span></span>